DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Om DSB Sverige AB

DSB Sverige AB ingår i den danska koncernen DSB (Danske Statsbaner). DSB är Danmarks statliga järnvägstrafikbolag. DSB kör endast persontrafik, då den tidigare godsdelen såldes till Railion 2001. Järnvägsförvaltningen sköts numera av Trafikstyrelsen, och banunderhållet av Banedanmark.

DSB kör i princip all tågtrafik i Danmark. DSB har monopol på huvudlinjerna, och kör även Köpenhamns pendeltåg. Undantaget är vissa lokala banor och även Köpenhamns metro, där kommuner gått samman i att bilda mindre tågbolag.


Sedan juni 2011 driver DSB Sveriges dotterbolag DSB Uppland regionaltågstrafiken Upptåget, vilken omfattar pendlartrafiken norr om Stockholm och sträcker sig från Upplands Väsby via Arlanda till Uppsala och Gävle samt mellan Uppsala och Sala.


AJOUR CMS